Giải pháp quản lý hệ thống khoá khách sạn online, bao gồm:

  • Khoá thẻ từ
  • Phần mềm quản lý check in, check out trên PC hoặc Laptop;
  • Ứng dụng quản lý qua Web, mobile app;
  • Gateway internet làm điểm tiếp xúc kết nối các thiết bị
  • Máy ghi đọc thẻ
  • Thẻ từ
  • Thiết bị phân tầng thang máy
  • PC hoặc Laptop

Các thiết bị được kết nối bằng hệ thống mạng Lan, Wifi và có các ứng dụng kết nối để quản lý từ xa.


Các thiết bị được kết nối bằng hệ thống mạng Lan, Wifi và có các ứng dụng kết nối để quản lý từ xa.
Contact Me on Zalo
0948242530